Kaj je bioresonanca?

Skupina znanstvenikov strokovnega področja biofizike, je v sodelovanju s kolegi drugih strokovnih področij, že vrsto let načrtovala biofizikalno raziskavo s smotrom, eksperimentalno predstaviti spremembe mišične moči, ki se po maksimalnem dražljaju samodejno doseže. Da bi sprožili eksogene in endogene dražljaje, so uporabili tehnike refleksologije ter specifične metode uporabne kineziologije.

Med eksogene stimulacije štejemo vzajemno delovanje med telesom in elektromagnetnimi valovi rahle intenzivnosti, ki jo izžarevajo organske in anorganske substance. To vzajemno delovanje temelji na pojavu bioresonance, ki izvira iz fizikalnega principa resonance. Po fizikalni definiciji se resonanca navezuje na vse pojave valovanja, v katerih se doseže prenos energije od oddajnega v sprejemni sistem. Obširno je dokazano, da vsaka molekula, vsaka celica, vsak organ in na splošno vsako telo oddaja ultra fine elektromagnetne valove (biofotone).

Znano je, da lahko alergično reakcijo pri ustrezno občutljivih posameznikih sproži že minimalna količina alergena, npr.količina alergena, ki je prisotna v homeopatskih potencah.

Z eksperimenti so dokazali, da se lahko takšne reakcije inducira z dražljaji z elektromagnetnimi valovi zelo nizke intenzitete. Statistično je dokazano, da ima lahko snov – zapečatena v stekleni ampuli - na katero je posameznik alergičen, za posledico zmanjšano mišično moč, npr. v deltoidni mišici (musculus deltoideus) ali mišici supraspinatus, če posameznik pride samo v stik z ampulo. Nove biofizikalne raziskave ob tehnikah uporabne kineziologije odpirajo v okviru energijske medicine (informacijska terapija) nove možnosti. Izhajajo iz predpostavke, da biokemične procese ne krmilijo samo hormonski, kemični in električni signali, temveč tudi elektromagnetni valovi (biofotoni), ki jih lahko celice tako rekoč dešifrirajo.

Ob upoštevanju fenomenov bioresonance in teorij o ultra finih elektromagnetnih valovanjih, so zasnovali kompleksne naprave, ki lahko ugotovijo endogena valovanja, ki jih proizvaja pacient, kot tudi eksogena sevanja različnih snovi. Seveda je potrebno izhajati iz predpostavke, da vsak posameznik ali bolje rečeno vsak organ oddaja harmonične (fiziološke) valove z določenim frekvenčnim vzorcem, ki se v primeru bolezni (neharmonični valovi) lahko spremenijo.

Sistem sprejemnikov lahko ugotovi oddane valove in jih ponovno poda pacientu. S pomočjo zgoraj imenovane naprave se lahko signal tako analizira, da loči harmonične valove od neharmoničnih.

Dr. Morell je bil pionir bioresonančne terapije, ki so jo zato tudi imenovali Mora terapija.

Bioresonanca je, zahvaljujoč elektronski opremi, v položaju, da ponazori neposredno vzajemno vplivanje elektromagnetnih valov, ki jih oddajajo alergeni, z občutljivostjo posameznika.

Način delovanja naprave BICOM si je možno razlagati s sistemom, ki je opremljen z povratnim učinkom, in ki sprejme vhodni signal pacienta, ga okrepi, analizira, obdela in nato istemu pacientu odda v obliki izhodnega signala. Med pacientom in napravo se ne vzpostavi kibernetski regulacijski krog. BICOM aparat je možno uporabiti v diagnostične in terapevtske namene. Diagnostična preiskava temelji na principih bioresonance v povezavi s tehnikami elektro akupunkture.

Že pred štiridesetimi leti je dr. Voll s svojimi sodelavci razvil objektivno instrumentalno tehniko za merjenje intenzivnosti toka, v zvezi z akupunkturnimi meridiani ( v resnici se meri transdermični električni upor). Rezultati so zelo presenetili, in znanstveno je bilo možno dokazati, da je pretok elektrike na poteh ob meridianih višji kot v prilegajočih se področjih. Sprememba toka na meridianih zrcali hkratno potekajočo spremembo celotne energetske situacije. Te tehnike imajo veliko prednost, ker se testira samo končne točke meridianov na konicah rok in nog (točke ting, energijske aspiratorje).

Dr. Voll je kasneje formuliral sedaj razumljiv reflekso – vegetativni test (vegatest). Test elektro akupunkture se izvede s polaganjem enosmerne in izmenične napetosti med dvema elektrodama – od katerih ena služi kot manualna elektroda (negativna) in druga (pozitivna) kot testna elektroda s testno konico – da se testira različne točke.

Elektro akupunktura je le ena od metod, ki se uporablja pri diagnostiki in je vezana na intaktno kožo, ki pa je večina ljudi nima. Zato se dodatno uporabljata še kineziološki test in zelo široko uporaben biotenzor, ki nam posebno pri alergo testih nudi možnost testiranja večje količine alergenov.

Bioresonančna terapija nam ponuja enkratno možnost, da alergije in nekatera druga obolenja, ne le zdravimo, pač pa tudi ugotavljamo alergijske mehanizme na iformacijski ravni in alergije s tem popolnoma odpravimo.

Terapevtski princip je inverzno nihanje (zrcalna slika nihanja) alergena. To nihanje povzročimo z zrcalno uravnavo v napravi BICOM, ki ga povzroča izvirno nihanje alergena. V eni ali več terapevtskih terminov je tako nihanje s pomočjo kabla in elektrode vodeno k pacientu.